Open in App
Open in App

Stamp of Srila Prabhupada, Vrindavan.

Stamp released by Indian Government on Srila Prabhupada - Sri Sri Krishna Balarama Temple, Vrindavan.Reference: Stamp released by Indian Government on Srila Prabhupada - Sri Sri Krishna Balarama Temple, Vrindavan.